dimecres, 12 de març de 2014

Matemàtiques

Àrea de Matemàtiques:


1)Busqueu, segons la Convenció de Ginebra de 1951, quina és la definició de refugiat.

Segons la Convenció de Ginebra un refugiat és una persona que "a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció del seu país, o que no tenint nacionalitat i trobant-se, a conseqüència de tals esdeveniments fora del país on abans tingués la seva residència habitual, no pugui o, a causa d'aquests temors no vulgui regressar a ell.

2)Expliqueu quina és la diferència entre "refugiat" i "demandant d'asil".

Un refugiat és una persona que busca refugi fora del seu  país obligatoriament i un demandant d'asil és una person que demana refugi.

3) La següent taula recull els principals països d'origen dels demandats d'asil polític a finals de l'any 2012.

 a) El total de demandats d'asil era d 915.962; calculeu el percentatge de demandants d'asil de cada país sobre el total.b)Dibuixeu un diagrama de barres dobles amb freqüències  a l'esquerra i els percentatges a la dreta.

c)Poseu un títol al diagrama i redacteu una notícia breu que resumeixi les dades del diagrama.

ORIGEN DELS DEMANDANTS D'ASIL 

Només fa falta mirar les noticies o tants sols llegir un diari per donar-nos compte que les coses no van gaire bé. Els demandants d'asil a Iraq, Somàlia, Myanmar, Colòmbia, Sudan, Etiòpia, Zimbabwe, República Democràtica del Congo i Afganistan va en augment, segurament la causa va ser els problemes i conflictes tan polítics com socials.

4)Observeu el següent diagrama, que mostra les peticions d'asil als països que formen part d la Unió Europea durant l'any 2011.

a)De quin tipus de diagrama es tracta? Quines dades s'hi representen?

És un diagrama de sectors circular i representa les peticions de l'asil als països Europeus en el any 2011.

b)Quins són els dos països on es van presentar més demandes d'asil?

Es van presentar més demandes a Alemanya (17%) i França (18%).


c)Sabem que el nombre de peticions d'asil va ser 302.445 persones. Quantes persones van demanar asil a Regne Unit? I a Suïssa?

Suïssa->  24.195 persones

8 : 100= 0.08
0.08 x 302.445= 24.195
Regne Unit-> 27.220 persones
9 : 100= 0.09
0.09 x 302.445= 27.220

d)Aquest mateix any, es van presentar 3.420 peticions d'asil a Espanya. Quin percentatge del total de peticions representa?


Representa un 1,4%

3.420 x 100= 342.000
342.000 : 302.445= 1.13 (1.4%)

5)Llegui el següent text:


a)Calculeu l'angle corresponent a les peticions d'asil rebutjades i acceptades per la UE l'any passat i dibuixeu un diagrama de sectors circular i poseu-li títol.
Peticions d'asil de la UE

Rebutjades (73%): 262'8º
360 x 73= 26.280
26.280 : 100= 262,8º

Acceptades (27%): 97'2º
360 x 27= 9.720
9.720 : 100= 97'2ºb)Sobre les peticions acceptades, calculeu el percentatge de persones a qui es va concedir l'estatus de refugiat, el principi de protecció subsidiària l'acollida per raons humanitàries; dibuixeu el diagram de sectors circular i poseu-li títol.


Estatus de refugiats: 52'025%    Protecció subsidiària: 39'18%   Acollida: 9'00%

37065 x 100= 3706500                    27920 x 100= 2792000                 6415 x 100= 641500
3706500 : 71245= 52'02%              2792000 : 71245= 39'18%            641500  : 71245= 9'00%MATEMÀTICS A L'EXILI:


Tres dels matemàtics catalans exiliats que es van dirigir a l'Argentina, cridats per Julio Rey Pastor, són personatges sobre els quals haureu d'investigar: Lluís Santaló, Ernest Corominas i Pere Pi Calleja.
Heu de buscar informació sobre aquests tres matemàtics, respondre les preguntes proposades i, només amb aquestes dades, redactar una petita biografia.


PERE PI CALLEJA: Pere Pi Calleja va néixer a Barcelona l'any 1907 i va morir amb 79 a Barcelona l'any 1986. El seu pare era de Roses i va destacar en Ciència, Cultura i Política. Va estudiar en una escola pública obtenint les millors qualificacions i el Premi Extraordinari de Batxillerat. Va ser un excel·lent estudiant, en el any 1923 va entrar a la Universitat de Barcelona on va estudiar arquitectura i matemàtiques. En el 1927 va obtenir el Premi de Societat Matemàtica Espanyola, per el concurs de resolució de problemes.  Va realitzar altres estudis de Doctorat a Madrid. Va anar a la conferencia de Einstein a Barcelona on va quedar impressionat.El 1932 també va obtenir el seu grau d’arquitecte. Julio Rey Pastor li va oferir una beca per a estudiar a Berlín i Alemanya. 

Entre els anys 1935 i 1936 va ocupar el càrrec de director del Centre d'Estudis Matemàtics de IEC. Va servir a l'exercit de la República en el Grau de Capità d'emergències. Es va exiliar a França, on va anar a Argelers que va poder sortir gracies al seu avi.
Parlava moltes llengües com el Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany i Italià. 
Torna a Catalunya l'any 1947 i va visitar Roses perquè li van obligar a exiliar-se al final de la guerra. En el any 1956 torna a Espanya on va tenir dificultats per obtenir una plaça, i la va aconseguir a la Universitat de Múrcia, al finals de l'any 1962 es va instal·lar definitivament a Catalunya on guanya la plaça a Catedràtic de matemàtiques de l'escola Superior d'Arquitectura.

LLUÍS SANTALÓ: Va néixer a Girona l'any 1911 i va morir l'any 2001 a Buenos Aires. Va estudiar a Madrid a la Universitat de Madrid, on va estudiar Doctorat en ciències exactes. Es va especialitzar en geometria a Hamburg, Alemanya. 

Va ser mobilitzat al front a Sud-Amèrica en el any 1939, desprès de haver-se exiliat a Sud-Amèrica concretament a Argentina, va seguir estudiant a la Universitat de Buenos Aires. Després es va traslladar a Estats Units on va treballar a la Universitat de Chicago. 
En el any 1983 va rebre el premi Príncep d'Astúries en el àmbit d'investigació científica i tècnica.
Va ser un gran pedagog que va publicar molts treballs sobre l'educació matemàtica, pensava que l'educació matemàtica era necessària per el desenvolupament dels països. La Universitat de Girona va crear el 27 de Juliol del 2000càtedra Lluís 1. Santaló d'aplicacions de matemàtiques.

ERNEST CAROMINAS: Va néixer a Barcelona en el any 1913 i va morir a Lyon en el any 1992, va estudiar a la Universitat de Barcelona on va cursar Ciències Exactes i arquitectura. Va participar a la guerra civil i es va exiliar a Sud-Amèrica en l'any 1940 a Xile on va treballar com de professor de matemàtiques a la UNI de Cuyo, poc temps després es va traslladar a Argentina a la Universitat a la càtedra de estadística. 
Es va casar amb la cosina de Ernesto "Che" Guevara. Entre els anys 1947 i 1964 va viure en diferents ciutats, com París i Barcelona on va treballar en el Centre Nacional per a la Investigació Científica de França. I en el any 1964 es va traslladar difinitivament a Lion on va treballar a la Universitat de Lyon.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada